Menu Close

Siyacela Kuwe, Jesu

Ratings:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

1 SIYACELA kuwe, Jesu,
Yiba-nathi kulendawo;
khona sisendlini yakho,
Woza njengokusho kwakho.

2 Wathi, Lapho behlangene
Ababili nabathathu.
Bebhuthene ngezwi lami,
Ngoba-khona nabo nami.

3 Thina siyethemba kuwe,
Njengelizwi lelo lakho,
Yizwa umthandazo wethu,
Siphe ubusiso lwakho.

Siyacela Kuwe, Jesu