Ruri le nkhapile pelo

Sefela Sa 363

1. Ruri le nkapile pelo,
Lefatshe le letle lela;
Ke utlwa bohloko, ke sela meokho,
Ha ke ntse ke le hopola.

Dumelang, ke ya tsamaya,
Ke ya lefatsheng lela.
Jesu wa mpitsa, ontokisetsa
Sebaka sa ho dula.

2. Le 'na ha ke molata teng,
Ke ha eso ka sebele,
Barutuwa ba teng ke ba ntebeletseng,
Ke ba heso, ke metswalle.
Dumelang, ke ya tsamaya….

3. Nka ems jwang ka maswabi.
Ha ke le pel'a lebitla?
Ke eona khoro ya khanya.
Dumelang, ke ya tsamaya,…….

4. Lefu leha le tshabeha.
Ke lengosa le molemo;
Ke le tlang ho mpepa tharing ya Morena,
Ho nkisa hae ha Modimo.
Dumelang, ke ya tsamaya,…..

5. Jo 'na 'na, ditaba tsa teng
Di ntlholla le mehopolo;
Ha Jesu a le teng, ha ke batle tse ding.
Ke lona lehlohonolo.
Dumelang, ke ya tsamaya,…

6. Nteseng, le 'na ke akofe,
Ke roetswe ke hlolohelo.
O Jesu, o nthuse, ke fihle ho Ntate,
Le 'na ke bone phomolo.
Dumelang, ke ya tsamaya,…

Leave a Reply

Ruri le nkhapile pelo