Menu Close

Nyakallang bohle, Moloki o tlile

Ratings:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

1. Nyakallang bohle, ?moloki o tlile,
Jesu, Mor'a Modimo, Emmanuele.
Alleluya! a re pheteng: Alleluya, Amen!
Alleluya! a re mokeng, re mo thabeleng!

2. Nyakallang bohle! Bosiu bo sele,
Tsatsi la ho loka le se le chabile.
Alleluya! a re pheteng, …

3. Nyakallang bohle! Re se re hopotswe,
Ke lerato Modimo o re etetse.
Alleluya! a re pheteng, …

4. Nyakallang bohle! Ka tsatsi la thabo:
A re amoheleng Jesu ka tumelo!
Alleluya! a re pheteng, …

5. Nyakallang bohle! Ka baka la lona,
Bonang, Jesu o ikentse mofutsana.
Alleluya! a re pheteng, …

6. Nyakallang bohle! Ho rona, Modimo
O hlaha ka botho le ka nyediseho.
Alleluya! a re pheteng, …

7. Nyakallang bohle! Badibe, se tshabeng
Ke lona bohle baa Jesu a ba tletseng.
Alleluya! a re pheteng, …

8. Nyakallang bohle! Ananelang eena:
Ke Mor'a Modimo, Moloki wa rona.
Alleluya! a re pheteng, …

Leave a Reply

Nyakallang bohle, Moloki o tlile