Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Nkosi Yeth Udomo Lwakho

NKOSI yeth,'udumo lwakho
Lugcwalis'izulu,
Nezidalwa emhlabeni
Zenz'intando yakho
Yini into
Eshiyelwa thina?

2 Ith'iNkosi,iphendula,
\Nina,bantu bami,
Angidingi umsebenzi
Nom'usizo lwenu.
Noma itshe
Ngingalenz'inceku.

3 \Engikufisayo kini
Uluthando lwenu
Oluqoq'uqobo lwenu,
Lubuyele kimi,
Nanso yodwa
Intokozo yami.\

4 Nkosi int'oyifisayo
Yob'-intando yethu.
Sokuthande noma yini
Esivelelayo.
Siphe umsa
Osiqinisayo.

5 Konke osenzela khona
Siyavuma ngakho;
Ukulunga kwakho,Nkosi,
Kuphelele njalo.
Thatha,nakhu
Ukubonga kwethu.

6 Ekujabule kwethu,
Ekuhluphekeni,
Osizini,ekufeni,
Sokuthanda wedwa,
Thatha,Nkosi,
Nant'uqobo lwethu.

Nkosi Yeth Udomo Lwakho