Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

NKOSI SIHLANGENE

1 Nkosi,manje sihlangene
Ukulizwa izwi lakho;
Uyamphatha ngobumnene
Othobayo phambi kwakho.
Olukhuni,umthambise,
Nowileyo mawummise,
Nowomile umphuzise;
Siyacela ngom'sa wakho.

2 Usisize,siqaphele
Lokhu ositshele khona.
Nkosi,usikhanyisele
Endleleni eyiyona.
Uyithole inhliziyo
Ngom'sa low'ongapheliyo,
Naluthando olumiyo,
Naluthando olumiyo,
Nkos,sesicela khona.

3 Kulenkathi yokubizwa,
Usisize,silalele;
Siyadlula,simukiswa,
Sonce siziphendulele.
Ngakho konk'ukwenza
kwethu,
Nawo amathuba ethu.
Ithin'impendulo yethu
Enkosini eyingcwele?

NKOSI SIHLANGENE