Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (12 rating, 3 votes)
Loading...

Ngcwele, Ngcwele, Ngcwele

1 NGCWELE, ngcwele, ngcwele, Mninimandla onke!
Ukuphuma kwelanga siyohuba
kuwe;
Ngcwele, ngcwele, ngcwele, Mninimusa wonke!
Nibathat' eMunye oMakade!

2 Ngcwele, ngcwele, ngcwele! Abangcwele bonke,
Bemi phambi kwakho, bayethula imiqhele
Bayibeka kuwe; namakherubimi
Akukhothamela, Simakade!

3 Ngcwele, ngcwele, ngcwele, nom'ufihlekile,
Noma ungabonwa ibo abonayo, Nkosi;
UyiNgcwele wedwa kakh' ofana nawe,
Ngokulunga kwakho uphelele!

4 Ngcwele, ngcwele, ngcwele, Mninimandla onke!
Yonk' imisebenzi yakho yokutusa, Nkosi:
Ngcwele, ngcwele, ngcwele, Mninimusa wonke,
Nibathat' eMunye oMakade.

Ngcwele, Ngcwele, Ngcwele