Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Mohlomohi, fatsheng leno

1. Mohlomohi, fatsheng lena,
Se tepelle, beta pelo!
Ya o ratang ke Morena,
tshepa eena, tshepa eena!
Mo tshepe ka mehla, ka pelo eohle,
Tabeng tsohle the kholo, tse nyenyane,
Ha o le ngwan'a Morena,
tshepa eena, tshepa eena!

2. Leha o lla ke tsietsi,
Se itelele o 'notshi,
U furaletse Morena;
tshepa eena, tshepa eena!
Mo tshepe ka mehla, ka pelo eohle, …

3. Se re tsietsi le e 'ngoe
Ekaba ke e nyenyane,
E sa lekaneng Morena.
tshepa eena, tshepa eena!
Mo tshepe ka mehla, ka pelo eohle, …

4. Tse kholo ha di o pitla,
U se na ho ipholosa,
Che, ha di site Morena.
tshepa eena, tshepa eena!
Mo tshepe ka mehla, ka pelo eohle, …

5. Se itshepe le ka mohla
Hlalefo, pheello, matla;
Lelalela ho Morena,
tshepa eena, tshepa eena!
Mo tshepe ka mehla, ka pelo eohle, …

6. E, tsohle tse o imelang,
tshohle tse o belaetsang,
Di rolele ho morena:
tshepa eena, tshepa eena!
Mo tshepe ka mehla, ka pelo eohle, …

7. 'Me jwale khotso ya Jesu
E tla o boloka pelo;
Ke eona mpho ya Morena:
tshepa eena, tshepa eena!
Mo tshepe ka mehla, ka pelo eohle, …

Leave a Reply

M

Mohlomohi, fatsheng leno