Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Lekholo la dinku

1. Lekholo la dinku kaofela
Le ne le le ka sekeng,
E 'ngoe ho tsona ya tswa, ya thoba.
Ya balehela naheng;
Har'a dithota le dithaba.
Ke ela e lelerang fela. (bis)

2. Modisa o siea nku tse ding,
O tsamaya ka matla;
O ya batla nku e lahlehileng,
Wa batla, wa pheella.
Utlwang! wa hwa, o nts'a hwa:
U kae na, o kae na, nku ya ka? (bis)

3. E 'ngoe fela o e batlela'ng,
Tse ding di sa le ngata?
O re: nku eo ruri ke e ratwang,
Ke eona ya bohlokwa.
Oho, mphollelleng, ke ya rapela,
E kae na, e kae, nku eo ya ka? (bis)

4. O hlwa meepa le dithota,
O ya methipoloheng;
Har'a mafaru, har'a dinoka,
Dikhohlong le diqhooeng.
Hohle mohoo wa utlwala:
U kae na, o kae na, nku ya ka?

5. dipula, difefo, dirame,
Letsatsi le bohale,
Lefifi le leholo le nyene,
Che, ha a di tsotelle.
O nts'a tsamaya o nts'a hwa: (bis)
U kae na, o kae na, nku ya ka?

6. Ha a s'a shwele ke letsapa,
A fufuletswe madi,
'Mele kaofela o le maqeba,
Jo, a utlwa pobodi.
A tswa meokho, a hlomoha:
Ana ke wena na, nku ya ka?

7. Mohlomong nku eo e n'e oetse,
E bile ya fafoha.
'Me a e sibolla e fokotse,
E le khatheng la ho shwa.
Tlatse jwale ya utlwahala:
Thabang, ke fumane nku ya ka? (bis)

8. Mahodimo a tlatsa lefatshe;
Har'a makhotla-khotla,
Hohle ke mehoo, ke ditlatse;
Ba thaba, ba nyakalla,
Ba hlohoma ka ntswe le le leng:
Thabang, nku ya Morena e teng! (bis)

Leave a Reply

L

Lekholo la dinku