Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

KUYINTANDO YENKOSI

1 Kuyintando yeNkosi kusinde
Esikholwa uJesu noma singamboni.

Haleluya,kwenziwe!
Nikholw'iNdodana;
Ngisinde ngegazi,
'Lothiwa iMvana

2 Nom'indlel'ingumngcingo,zikhona nengozi,
Pho,uJesu angeze asilondoloze?

3 Babaning'abathandwa asebephezulu,
Benamile,bahlezi neNkosi ye zulu.

4 Nabancane ngibona eduze neNkosi
Ibabheka ngothando,benezingelosi.

5 Nabezizwe bakhona, basinde ngeMvana,
Abasoze bajabhe, kukhon' ukuzwana.

6 Nawe, nami sohuba sihlangene nabo,
Ngoba nathi sahlengwe ngo Msindisi wabo.

KUYINTANDO YENKOSI