Menu Close

Ke mahlaku fela-fela

Ratings:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

8.6.8.D.

1 Ke mahlaku fela-fela,
Le ho tshera pelo;
Ho se ho fedile matla,
Se setseng ke mo khathala.
Kotulo kajeno.

2 Ke mahlaku fela-fela.
Na di kae dinako?
Di koenehetswe kaofela,
Cheseho ya ba ya tima;
Kajeno kotulo
Ke mahlaku fela-fela.

3 Ke mahlaku fela-fela,
Jo, mabele h'a eo;
Puo di tswetse mofoka,
Ketso le tsona lehola.
'Me jwale kotulo
Ke ditlhaka fela-fela.

4 Ke mahlaku fela-fela.
Ha ho le tebalo
E ka fedisang ditaba
Tse jang pelo; dia sala
'Mejwale kotulo
Ke mahlaku fela-fela.

5 Ha o ririetsa fela
Mahlaku a ponneng,
Hleka o Ka thotha 'ona,
Yaba o re ho morena;
See ke se kotutseng
Ke mahlaku fela-fela.

Leave a Reply

Ke mahlaku fela-fela