Ka dinako tsohle


Sefela Sa 405

1. Ka dinako tsohle,
Moren'a ka,
Oho, o nkhopole,
ke ya rapela.
E, ka metsotso eohle,
Jesu, ke ya o hloka;
O, ke o hlolohetswe,
Bapa le 'na.

2. Ka dinako tsohle
Bua le 'na;
Khotso ya sebele
U mphe eona.
E, ka metsotso eohle, ……

3. Ka dinako tsohle
E-ba haufi;
Melekong se ntahle,
Ka ba 'notshi.
E, ka metsotso eohle, ……

4. Ka dinako tsohle
Thabong, dillong,
Tlo, hlola o dule
Ho 'na pelong.
E, ka metsotso eohle, ……

5. Ka dinako tsohle
Oho, nthute,
Ke tle ke o khahle
Ka tsa 'nete!
E, ka metsotso eohle, ……

6. Ka dinako tsohle
U be wa ka,
Ke be wa hao jwale,
Le ka mehla.
E, ka metsotso eohle, ……

Download the app from the following stores:

Get it on blackberry world Get it on Google Play

Leave a Reply