Menu Close

Jesu Kreste ke seboko sa rona

Ratings:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

11.101.11.10.

1 Jesu Kreste ke seboko sa rona,
Re ba hlotsheng, le ho isa lefung;
Sefapanong re fumane ho hlola
Ka Moshwedi ya re lopolotseng

2 Ha re tshwarwa ka baka la 'Moloki,
Re tsekiswa ke dira ho eena,
Re thabele ho utloiswa bohloko
Bitsong la Mong ya re shwetseng pele.

3 Mo lateleng ho isa sefapanong,
Lefu la hae le be pel'a rona;
Ha re ka shwa le eena fatsheng lena,
Re tla phela hodimo le eena.

4 Se thibelweng ke tshomo tsa lefatshe
Ho bolela lebitso la Jesu;
Re mo tshepang kahohle le ka mehla,
Ya mo tshepang a ke ke a swaba.

5 tlong, baena, a re beng batshepehi
Ba ka tshepjwang ke eena ka mehla;
A re tiiseng ka seboko sa rona
E leng Jesu, ya re lopolotseng.

Leave a Reply

Jesu Kreste ke seboko sa rona