Menu Close

Idani-ha hu khodiwe

Ratings:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

1.Idani-ha, hu khodiwe
Ni mbo mu luvha-vho;
Muhali nga a rendiwe:
U Khosi, Khosi, Yesu,
Na rine ro da-vho.

2. O wana ri vhasandiwa,
A si ri sande-vho.
Ndi thama ya vhataliwaho,
U Khosi, Khosi, Yesu,
Nge wa ri funa-vho.

3. Muhali Muvhambwa ngoyu,
Mu-fela-vha-faho.
Ndi mune washu onoyu.
U Khosi, Khosi, Yesu,
Wo fela vha faho.

4. Na lufu lwo mu ita'ni!
Ha ngo lukunda-vho?
Ri vhawe ri lu ofha'ni?
U Khosi, Khosi, Yesu,
U do ri tshidza-vho.

5. Na zwino vha mu luvhaho
Vha phila nga zwine
A ita vha mu funaho,
U Khosi, Khosi, Yesu,
Ro luvha, na rine.

6. Mu lamulela-tsiwana
Na vho tshinyalaho
Na fhano ha ngo shuma naa!
U Khosi, Khosi, Yesu,
Wo di ri tonda-vho.

7. U Khosi yavhudi ine
Ra di I luvha-vho,
Ri vhathu vhau na rine.
U Khosi, Khosi, Yesu,
Ro fulufhela-vho.

Idani-ha hu khodiwe