Menu Close

Ho wena re tlisa dillo

Ratings:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 rating, 1 votes)
Loading...

11.10.11.10.

1. Ho wena re tlisa dillo tsa rona,
Modisa e Moholo wa dinku;
Oho, sheba ka mosa mohlatswana
Oo o ikhethetseng oona, Jesu!

2. U ka bona, khale re senyehile,
Re tletse bobe bo sa phekoloeng;
Se re lahle, Morena, tlo kapele,
Wena, tshabelo sa ba thethetsweng!

3. Ha esale re itlotsa ho wena,
Sefate sa 'nete sa bophelo,
Thabo e fedile pelong tsa rona,
Ho fedile le eona tebello.

4. Ha re san a matla a ho khumama,
Re tennoe le ke tsa evangedi;
Le dilampi tsa rona dia tima,
Hobane disa tsheloe odi.

5. diphuthehong ha ho sa utlwahala
Dillo tsa ba pelo tse hlabiloeng;
Thoko tsa hao ha di sa re hlomola,
Le jalo tse ntle di wela tseleng.

6. di kae tshiu tsa lerato la pele,
Ha re ne re sa o chasehela?
Rato leo, jo, le se le fetile,
Ho setseng ke ho teneha fela.

7. Tlo, Mong'a Kereke, etsa ka matla,
Tsosa banaba hao ba robetseng;
Ratong la hao, leha o ka re otla,
Re re: Ahe, fela re ntshe bobeng!

Leave a Reply

Ho wena re tlisa dillo