Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Ho phela ho Morena

15.15.15.

1. Ho phela ho Morena wa ka, lekunutung la hae,
Ho rutwa ke eena Jesu ke le maotong a hae,
Ha ho lehlohonolo le kang leo, ha ke bona,
La ho utlwa hoba Jesu ke dintho tsohle ho 'na.

2. Moe'a ka ha o tepeletse ke dipelaelo,
Ke khathaditswe ke ntwa e sa khaotseng ya tumelo,
ke ya mo utlwa a nkhothatsa, tsebeng e 'nyenyeletsa
Tse ntshepisang, tse monate, tse se nang ho bolelwa.

3. 'Na ke 'molella tsohle tse ntsietsang, tse ntshwabisang.
O mamela tsohle ka sebete se sa ntatiseng,
E le motswalle ho 'na le ka ho senola dibe
Tsa ka tsee a di boning, a ratang hoba di fele.

4. Hoja nka 'na ka phela le Jesu ka mokhwa ona,
Ke ne ke tla 'ne ke fetohe ya tshwanang le eena,
Ka khalalelo, ka boineelo le boitelo,
Ka thabo le ka khotso, haholo le ka lerato.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

H

Ho phela ho Morena