Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Hlohonolo ke la ba sa rateng

1 Hlohonolo ke la bas a rateng
Ho kopana le bas a dumeleng,
Le ho ya ka ditsela tsa e mobe,
Le ho dula setulong sa mosomi;
Ba thabelang molao wa Modimo,
Ba o bala nyene le bosiu.

2 Ba tla tshwana le fate se melang
Makopanong a diba tse kwellang,
Se sa hakweng ke ho bea ha sona,
Se khahlisang ha motho a se bona,
Se mahlaku-matala ka mehla;
Ba kang sona, bona ba iketla,

3 Ha ho jwalo le ya bolotsana,
O fefolwa ke setsokotsane,
E le mooko o se nang ho bolokwa;
Taba tsa hae di se di tla rohakwa,
O tla tsuwa kahlolong ya bohle,
A lelekwe pontsheng ho ba batle.

4 Mahlo a teng a qamakang mekhwa
E khopameng, le e tlang ho bokwa.
Mahlo a mang? A moran'a marena.
Taba tsohle di lekanngwa ke eena:
Ba lokileng o tla ba emela,
Ba leng khopo bona bat la fela

Leave a Reply

H

Hlohonolo ke la ba sa rateng