Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 rating, 2 votes)
Loading...

Helang, lona dihwai tsa Morena

1 Helang, lona dihwai tsa morena
Le khothaleng le 'ne le fufuleloe
Kajeno ke metsotso wa ho lema,
wa ho kotula le oona o beiloe.
E, mabelenyana ka seatla,
A jalwang le dihlorong tsa dithaba,
Ruri a tla hwasa mohla a butsoitseng,
E be medidima, meru e opaneng.

2 leha ho le thata-thata pheelang;
Thuang makote tsatsi ha le eme,
Se tswafeng, pula e tla na, khobolang,
Le mehoma e se jeoe ke mafome.
E, mabelenyana ka seatla…

3 Le atolose tshimo ya morena,
Khathang, le phophothe, le qete thite;
Le kopanye meqwaho le ditema,
dirapa di etse dikhoiti tsa 'nete.
E, mabelenyana ka seatla…

4 Se phutheng matsoho, hlahodisisang!
Fotholang lehola,tshabang dikwapa;
Hoehlang basebetsi ba ka le tlatsang,
Le 'notshi le teng le sebetse ka thata.
E, mabelenyana ka seatla…

5 Esale ka meso le mantsiboya,
Le tshososiseng tshimo ya morena.
Mabele ao le reng le ya a hwaya,
Oho hle, a se qetoe ke dinonyana.
E, mabelenyana ka seatla…

6 O baena, thabo e tla ba kakaang
Ha re kotula tshimo ya morena!
dipalo tsa hae ke tse re khodisang;
A re khothahaleng, re tshepile eena.
E, mabelenyana ka seatla…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

H

Helang, lona dihwai tsa Morena