Moya mokgethwa tla

Moya mokgethwa tla Onkise theresong Tla o mphe matla phokolong Montlhabanedi tla Mosupatsela tla O mpuse timelong Ke tla go reta godimong O mphihlisitse kwa Mohlahli a bonang Tsela mo lefsifsing Moisa-batho- seeding, Kwa nna

Download Amagama Okuhlabelela App

Downloads Amagama Okuhlabelela is a Zulu hymnal   Download link:. Amagama Okuhlabelela Android 1. Difela Tsa Sione 2. Amagama Okuhlabelela 4. Tinsimu Ta Mhalamhala 5. Phalaphala 6. Nyimbo Dza Vhatendi 7. Heidelberg Catechism 8. Tshivenda