Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Ba bitseng le ba qophelle

1 Ba bitseng, le ba qophelle,
Bahlomphehi le marena;
Se feteng hlotsa, sehole,
Le sona sekhwahlapa!
Ba bitseng, le ba qophelle
Har'a metse le naheng!
Pheellang, ha batleng hohle,
Ba tle bohle moketeng!

2 Ba bitseng, le ba qophelle,
Baholo le maqhekwana,
Ba bacha le ba bohlale,
Ba dithoto le bana!
Ba bitseng, le ba qophelle.
Tsamayang, se ba kheseng!
Pheellang, ba batleng hohle,
Ba tle bohle moketeng!

3 Ba bitseng, Ie ba qophelle,
Ba madimabe, ba hlorang;
Ba lefifing, ba lahlehang,
Hleka ba ka phela jwang?
Ba bitseng, le ba qophelle,
Tsamayang, le ba lateng;
Tlerolang, ho dumaele,
Ba tle bohle moketeng!

4 Ba bitseng, le ba qophelle
Bahedene ba dichabeng;
Le hleng le ba hauhele,
Ba timella lefifing!
Le diehetse'ng hakale,
Pelo di fodile ke'ng?
Tswang mahae, le ba phallele,
Ba tle bohle moketeng!

5 Ba bitseng, le ba qophelle,
Phakisang, ho feta nako,
Phallang, tumisang kahohle
Ditaba tsa topollo!
Tsohle di se di lokile,
Ba biletswa Moreneng.
Ba lateng, le ba qophelle,
Ba tle bohle moketeng!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ba bitseng le ba qophelle