Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Ana ke ntho e ka etswang

1 Ana ke ntho e ka etswang,
Ke be le dihlong ka wena.
Ka wena, Jesu ya bokwang
Hakaakale ke bakhethwa?

2 Nka ba dihlong ka wena jwang?
Jesu, o nkhapile le pelo!
Ha ho eo nka mo tshepang;
Ke kholwa ke wena Jesu.

3 Ke ne ke le molahlehi,
Empa ha wa ka wa nqena;
'ME ha o nchwetse, 'Moloki,
Nka ba dihlong jwang ka wena?

4 Ke atelwa ke meleko,
ke ya lla, 'me ke ya ngongoreha.
Ha o ntahle, o mpha khorso,
Nka ba dihlong jwang ka wena?

5 Che, nka nyefolwa , ka ilwa,
Empa hase letho ho 'na;
Ha ke le mohauhelwa,
Nka ba dihlonh jwang ka wena?

6 Bitso la hao, Moren'a ka,
Ho 'na ke thwadi, ke khabo;
Ho le paka, ho le roka,
Ha ho thoriso e kalo.

7 Jesu, Mong'a ka, o nthute,
Pelong o khofe bokwala,
Ke o rorise ka 'nete
Bathong, sephiring, ka mehla.

Leave a Reply

A

Ana ke ntho e ka etswang