Dichaba tsohle tsa lefatshe

Sefela Sa 68 1 dichaba tsohle tsa lefatshe Di tla tla sioneng; Ba dutseng bochabela-tsatsi, Le bo phirimeleng. 2 Batho bohle batla phuthana Ho boka Morena; Ba tla dula, batla retana, Ba lese ho lwana.