Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 rating, 1 votes)
Loading...

LIFIKIKELO IVANGELI

1 Lifikile iVangeli
Esizweni sakwaZulu,
Lilethile ukukhanya
Nezinhlanhla ezinkulu.
Imikhuba yobumyama
Iyaxoshw'ikhwezi leli;
Siyabingelel'ukusa,
Lifikile iVangeli.

2 Lifikile iVangeli,
Balileth'abafundisi;
Beza basishumanyeza
Ngay'uBaba,uMsindisi,
Olithanda izwe lonke,
Wehla yena waba 'Mfeli;
Siyahalalis'impela,
Lifikile iVangeli.

3 Lifikile iVangeli,
Lona lisitshel'ukuthi
Masilahle zonk'izono,
Ngoba zona ziwubuthi.
Sesimaz'uMoy'omuhle,
UngoMhlengi,unguMeli.
Siyabonga nokubonga,
Lifikile iVangeli.

4 Lifikile iVangeli,
Sesinal'ithemb'impela,
Sinekhaya le phezulu,
Lapho soziphumelela,
Mhla simuka kulelizwe,
Sesinya uMholeli.
Haleluya!Haleluya!
Lifikile iVangeli.

LIFIKIKELO IVANGELI