Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 rating, 1 votes)
Loading...

UYAMAZI UJESU YINI

1 Uyamaz'uJesu yini,
OyiNkosi noMsindisi,
Onothando,onomusa,
Uyamaz'uJesu na?

Mfun'uJesu,uMsindisi,
Nguye owakufelayo,
Nxa umfuna uzomthola,
Usindiswe namhlanje.

2 Wayesezulwini lakhe,
EnoYis'ukNkulunkulu,
Edumiswa njalonjalo,
Ngamabandla aphezulu.

3 Kepha laph'ebon'abantu
Bedukile njengezimvu,
Wabahawukel'impela
Ngal'uthando olukhulu.

4 Ngakh'ukusithanda kwakhe
Weza lapha emhlabeni,
Ezukusibuyisela
Thin'abantu endleleni.

5 Awumuzwa ekubiza,
Ethi:\Moni,woza kimi,
Usindiswe ezonweni
Ube-ngumlandeli wami.\

6 Yebo,Jesungiyavuma,
Sengiyeza kuwe,Nkosi,
Ngisindise ungigine,
Ngindele wena njalo.

UYAMAZI UJESU YINI