Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Wa Fa WaFa UMkhululi

1 Wafa, Wafa, uMkhululi,
Wa fa ngenxa yabaphuli
Bemiteto yakhe:
Wa fa ukubasindisa,
Wa fa ukubangenisa
Ezulwini lakhe.

2 Hai, umusa unga pheli,
Hai, umusa usahlezi,
Noko siwonayo!.
Nkosi, wasimangalisa,
Nkosi, wasihloniphisa,
Ngent' owayenzayo.

3 Lesi sikumbuzo sakho
Sokuhlaulela kwakho
Amacala ethu
AKungasingamiswa kithi,
Kungasingahlaba futhi
Enhliz'yweni yethu!

Wa Fa WaFa UMkhululi