Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Jesu Sinkwa Sokuphila

1 Jesu, Sinkwa sokuphila
Esihlephulelwe izwe,
Wain' elihle lenhliziyo
Elopiswa ngobubele,
Nguwe owa khip' amazwi
Okuphila nobunene,
Na ngokufa kwak' ukubi
Za fa khon' izono zethu.

2 Ma ubhek' izinhliziyo,
Zapukile osizini;
Maubhek' izinyembezi,
Naz' izoni, zi ya khala.
Sindla isitebe sakho,
Sikhumbul' ukufa kwakho;
Hai, uthando! Hai, umusa!
Inhliziyo yaneliswa.

Jesu Sinkwa Sokuphila