Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (9 rating, 2 votes)
Loading...

UNHLOBO WAMI

1. Sewakhile enhliz’weni,
Umhlobo wam’
Nguy’ omkhul’ ezihlotsheni,
Umhlobo wam’
Ngoba nguy’ owangimela,
La’ ngilahlwe ngokwempela,
Ngal’ uthando wangifela,
Lomhlobo wam’.

2. Wabe kad’ engithandile,
Umhlobo wam’
Ngisenguye omdelile,
Umhlobo wam’
Nxa ukona kwami kwanda,
Weza yena wanginqanda,
Ngisemubi wangithanda
Umhlobo wam’.

3. Wazisus’ izono zami,
Umhlobo wam’
Naz’ izinyembezi zam,
Umhlobo wam’
Nxa ngiduka endleleni,
Unyenyeza enhlizi’weni,
Ungivusa emoyeni,
Umhlobo wam’
.
4. Uyathwal’ umthwalo wami,
Umhlobo wam’
Uthi, wongithwala name,
Umhlobo wam’.
Wayehlatshwa njengemvana
Az’ angenz’ owahk’ umtwana.
Yek’ inhlanhla yokwazana
Nomhlobo wam’

5. Bonke-ke bangamfumana,
Umhlobo wam’
Unomusa, uyaphana,
Umhlobo wam’
Yonk’ eminye imihlobo
Ingadinwa – yen’ uqobo
Nguye namhla njengezolo,
Umhlobo wam’.

U

UNHLOBO WAMI