Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (9 rating, 2 votes)
Loading...

SESINGABANTWANA

1 Jabulani, sesingabanthwana
AbeNkosi,sesinofakazi.
Silubonga loluthando,Baba;
UMsindisi wethu sesimazi.

2 Bazalwane, masiye phambili,
Sizohlangabez' uMyeni wethu;
Siyoholw' uMoya oyiNgcwele,
Sizonqoba ngay'iNkosi yethu.

3 Nguy' uKristu owanqob' ukufa,
Nay' umninikufa wamahlula.
Wavuk' ethuneni, Haleluya!
Imivalo yonke wayaphula.

4 Nant' ithemba labo abendulo,
Balibheka, selaphum' obala
Njengelanga lon' eliphezulu;
Ngob' uJes' ulibo lokuqala

5 'Jesu Kristu ulithemba lethu,
Nokuthula uyasipha khona;
Nefa lethu ligcinw' ezulwini,
Lingethintwe amasela lona.

SESINGABANTWANA