Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

NGUYE UJESU

1 Siyamshumayel'uJesu,
Yena unguMhlengi wethu;
Wasifel'es'phambanweni,
Wahlawulel'izono zethu.

Nguy'uJesu,nguy'uJesu,
Yen'ungukulunga kwethu;
Wasithenga,wosihlenga,
NguYe olithemba lethu.

2 Siyamshumayel'uJesu,
Yen'ungukulunga kwethu;
Usalusa singaduki,
Yebo,siyahub'ukuthi:

3 Siyamshumayel'ujesu,
Ophakeme ezulwini;
Usimela kuy'uYise,
Usophula osizini.

4 Siyamshumayel'uJesu,
Uzobuyo masinyane'
Ukulanda amakholwa.
Sizothini-ke,bangane?

NGUYE UJESU