Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

IZIHLAMBI ZOMUSA

1 K'othelw'izihlambi zomusa
Phezu kwabakhulekayo,
'Nkosi iyasithembisa
Njalo encwadini yayo.

'Zinhlambi zomusa
Ngaphezu kwabomileyo;
Sesiyakufunisisa
Esikuthenjisiweyo.

2 K'othew'izihlambi zomusa,
Ngenxa yesakhe isisa.
Ozithobay'ekhangeza,
Yen'uyakumchichimisa.

3 K'othelw'izihlambi zomusa,
Ngaye uMoya oNgcwele:
Abafileyo bovuswa,
Nab'abasebedangele.

4 Kothelw'izihlambi zomusa
Ngaphezu kwabavumayo
Ukukhucuza izono,
Konk'okuvimbezelayo.

IZIHLAMBI ZOMUSA