Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

I Yeza I Yeza INkosi Yezulu

1 I yeza, i yeza iNkosi yezulu,
I s' i yeza ngamafu i vela phezulu.

Refrain:

Phaphamani! Phaphamani!
Nina bantu bayo,
A zokelw' izimbaqa,
Ni hlomele yona,

2ngiyeza masinya,\ ishilo iNkosi,
Ngalokoke lindani, ni nga ze nazunywa.

Refrain:

3 Imband' i zo khala i hlaluke iNkosi,
Aba sematuneni bavuke baphile.

Refrain:

4 Esi kadesinyevuzwesing'aziwa umhlaba,
Sohlotshiswa ubukhosi bwosihlengileyo.

I Yeza I Yeza INkosi Yezulu