Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (22 rating, 5 votes)
Loading...

Tlong re eeng a re eeng ka monyaka

1 Tlong, re eeng, a re eeng ka monyaka,
Re lebeng lefatsheng la ba kganyang
La moo Jesu, Morapeldi wa röna,
A tla re nea tulo tsa go dula.
Tlong, re eeng, a re eeng ka monyaka,
Re lebeng lefatsheng la ba kganyang

2 Fela tse ntle di utlwahala teng
Ke tsa batho ba bolokehileng;
Le röna, ha re ka finyela mane,
Le tsa röna re tla ’ne re di bine.
Re ithuteng, re sa le lefatsheng
go binela Jesu ya re shwetseng.

3 E, ba thaba bana u ba latang.
Ba re: Jesu, ke neng re u bitsa!
Ha ba tshabe serame sa lebitla,
Ba re lefu ke motswalle wa bona
Ba tshepile go tsoha ha bafu,
Hobane u ba hloletse lefu.

4 Ha tshabe tsatshi la kahlolo,
Etswe ba se sa nkile bophelo.
dibe tsa bona u di fedisitse,
Le monyako ba se ba o buletswe.
Ba tla ema tsohang le letona,
Ba kene le euna tdung ya kganya.

5 Re akofeng: boka sa konyana
kgale se lokiseditswe röna;
Teng re tla re : ya re thakgiseditsweng
A bineole dithoko tse sa feleng.
Alleluya, go wena, Konyana!
Alleluya ka mehla le mehla!

Leave a Reply

Tlong re eeng a re eeng ka monyaka