Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 rating, 2 votes)
Loading...

Phaphamani bazalwane

1. Phaphamani bazalwane baka-Kristu!
Vukanini! Sekusile bo!
Hlomanini izikhali, bazalwane,
Nisakwelwa ubuthongo, wo!

Refrain

Vukanini, bandla bo!
Anibon' izitha na?
Hlomanini izikhali zokukholwa,
ngoSomandla sizonqoba, ngo!

2. Ubutshwala, namanyala, bazalwane,
Akuzon' izitha zethu na?
USathan' usivukele, bazalwane,
Somuvumela yini? Ngeke, qha!

Refrain

3. Zinkanuko, yek' ihlazo, bazalwane!
Sesikwelwa amahloni, wo!
Ziyaqed' ibandla lethu, bazalwene,
Akusil' icala lethu, pho?

Refrain

4. Qhubekani, qinisani, bazalwane,
Ningahlehli, ngisho nakanci.
Ningabheki ngasemuva, bazalwane,
Yimanini isibindi ngqi!

Refrain

P

Phaphamani bazalwane