Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 rating, 2 votes)
Loading...

LIMNANDI KIMI

1 Limnadi kimi lelogam',
Nguyen'owangifela nam';
Ligcwele enhliz weni yam',
Iggama likeJesu.
\UJesu\alimnandi,pho!
''UJesu\limi njalo bo!
''UJesu,
gizakulisho
Namanje naphakade.

2 \UJesu – eloMfeli wam',
Owazithwal' izono zam';
Oseqedil' uvalo lwam',
Ngiyamthand' uJesu.

3 Ingekhathal' indlebe, qha,
Ilizwa lelogama la;
Liqed' izinyembezi nya,
EloMsindisi' uJesu.

4 Alikkho nelilodwa, qha,
Ezweni noma lapha;
Singelibonge sonke na,
Elihle likaJesu?

LIMNANDI KIMI