Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (17 rating, 4 votes)
Loading...

Lihle ikhaya lami

1. Alikho emhlabeni ikhaya lami, qha.
Nginguye ohambayo ngizulazula la.
Ikhaya lami nanto, lisezulwini, ha!
Alikho la elinze nalodwa.

Refrain

Khaya lam' lihle hle!
Muzi wam', muhle-ke!
Ikhona sizohuba sithi: ?Haleluya!?
Bheka le, buso bam'!
Yizwa-ke, ndlebe yam'!
Ikhaya lami nanto phezulu.

2. Kungabayini manje ezongibamba la?
Ngifuna inhliziyo emhlophe ithepha;
Ngokuba kungengene ekhaya leliya
Into engcolileyo nayodwa.

Refrain

3. Mhla sobasingenile sibon' umuzi le,
Nay' uMsindisi wethu nobuhle buthe hle,
Sokhipha nant' igama ngokumangala, he:
?Angitshelwanga noma inxenye.?

Refrain

4. Sengiyacela, Nkosi, u'ba ngiphiwe-ke
Lamandl' engiwadinga u'ba ngifike le,
Ngokuba izilingo zingihaqile, he,
Ngiyohluleka uma ngingedwa.

Refrain

L

Lihle ikhaya lami