Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 rating, 1 votes)
Loading...

Isikhathi somkhuleko

1. Sikhathi somkhuleko,
'Ligugu lamakholwa,
Kulapho, bazalwane,
Amandla ayatholwa.
Nxa sisemthandazweni,
Sivul' izinhliziyo,
Sibike kuy' iNkosi,
Silungiselwe yiyo.

2. 'Sikhathi somkhuleko,
Masingakhohlwa sona;
Sizodangal' impela,
Singekunqob' ukona,
Asinmandla neze,
'Sibindi singebikho,
Singasigcini kahle
'Sikhathi somkhuleko.

3. 'Sikhathi somkhuleko,
Siyakunjuzwa ngaso
nguMoya oyiNgcwele,
ongumholeli waso.
Usifundisa futhi
Ukukhuleka njalo,
Sibike konke, konke,
Singabi-namithwalo.

4. 'Sikhathi somkhuleko,
Abanye abanaso:
Ngakho bahamba kabi,
Basindwa inkathazo.
Masingabi 'ziwula,
Siqedwa inhlupheko,
Ngokuba siyakhohlwa
'sikhathi somkhuleko.

I

Isikhathi somkhuleko