Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Zingelosi Enahuba

1 ZINGELOSI enahuba
Sekudalw' umhlaba,
Memezani ngentokozo
Sekuzelw' uKristu;
Nimdumise,nimdumise,
Yen' ozelwe namhla.

2 Nina enalus' izimvu,
Sekuhlwile lapho,
Nakho ukukhany' okuhle,
Sihanjelw' uThixo;
Nimdumise, nimdumise
Yen'ozelwe namhla.

3 Nina zazi, vukanini
Niyifun' iNkosi,
Yon' iNkosi yokuthula,
Nansi inkanyezi;
Nimdumise, nimdumise
Yen' ozelwe namhla.

4 Nin'ekade senihlezi,
Nilindel' iNkosi,
Izokwehla, inizume
Khon'endlini yayo;
Nimdumise,nimdumise
Yen'ozelwe namhla.

Zingelosi Enahuba