Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

YIZWANINI

1 Yizwanini,emkhathini
Kuzwakele ukucula!
Bayaqhuba ukuhuba,
'Kudumisa okmfula.

Vumanini,'Gam'elihle eNkosini!
Vumanini,'Gam elihle eNosini!
Ho,ho Igam'elihle!Vumanini!

2 Bantwanyana,nohlangana,
Ukubong'Nkosi yethu!
Ningathulimningaphuli,
Nilichith'ikwaya lethu.

3 Ukcula kuyasula
'Zinyembezi kwabaningi;
Kuyamphasa,osakhasa,
Esawiswa nguy'umlingi.

4 Masinyane sohlanguna
Nal'ibandla laphezulu.
Kuzogcwala,kothala
Ukubong'uNkulunkulu.

YIZWANINI