Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Yizanini Nonke

1 YIZANINI nonke,ngentokz'
enkulu,
Yizani emzini waseBethlehem,
Nibone iNkosi,yona ezelweyo,
Niyidumise,
Niyidumise,
Niyidumise
INkosi.

2 Nina, zingelosi hubanini nonke,
Nebandla lalapho ezulwini,
Akube-kuYise ubukhosi bonke,
Niyidumise,
Niyidumise,
Niyidumise
INkosi.

3 Sikuthakazela,wen' ozelwe
namhla.
Udumo ngolwakho, Jesu, njalo;
ULizwi ka Thixo, oze emhlabeni,
Niyidumise,
Niyidumise,
Niyidumise
iNkosi.

Yizanini Nonke