Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Yimani Isibindi

1 YIMANI isibindi,
Mabutho akaJesu,
Umkhosi niwuhlabe,
Ngayenganqotswa qha.
Enqob'uyakunqoba
Esabahol'abakhe,
Izitha woziqoba,
Abus'i'dawo zonke.

2 Yiman isibindi,
imbande nas'ikhala,
Yiyani ekulweni
Kuseyinamhlanje;
Yibani-amaqhawe,
Nilwel'iNkosi yenu;
Igwal'alingabikho,
Yimani nithingo.

3 Yimel' uJesu Kristu,
Yim'emandleni akhe;
Ingalo enye ize,
NeyenUyiNgesize.
Hlomani izikhali
ZeNkosi yamakhosi,
Nilinde,nithandaze,
Nizodi' umvuzo wenu.

4 Yimani isibindi'
Sekuzophel'ukulwa,
Umsindo wempi namhla
Kobogw,iNkosi ngomso;
Kobongwa namaqhawe,
Aphiwe njalonjalo,
NeNkosi nobukhosi.

Yimani Isibindi