Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Yesu Kristo O vhambwa-ha

1. Yesu Kristo O vhambwa-ha,
O vhambelwa rine;
Nga one matungu awe
Ro no vhofholowa.

2. A tshi fa ndi lufuno
Lwa u ri funesa;
O hwala u semwa hashu,
A ri tsha do semwa.

3. O vhambwa kha tshifhambano
A nembelela-vho;
Vha mu thavha kha lurumbu
Nga tshituhu tshivhi.

4. Thoho ya hweswa nga mipfa,
Khare i vayaho;
Zwivhi zwashu a zwi hwala,
Na malwadze ashu.

5. A dzamuluwa lufuni,
Nga maanda a khotsi
Na luvholela lwa lufu
Lwa kundwa henefho.

6. Zwino zwothe zwo vuledzwa,
Mulayo wo dadzwa;
Malofha o lifha zwivhi,
Aleluya Amen.

Yesu Kristo O vhambwa-ha