Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 rating, 1 votes)
Loading...

Yek inhlanhla

(shall we gather at the river)

We, bathandwa, yek' inhlanhla
Yokukholwa uy' uJesu,
Nokuphathw' ezakh' izandla,
Asiyise ekhaya ngale.

Chorus
Kuzohlatshelelwa khona,
Basho; Haleluya, Haleluya!
Njengomfula kwohlokoma
Kudunyiswe iNkosi le.

Chorus

Emhlaben' izinhlupheko
Zithulis' ihubo Lethu,
Kodwa lapho zingasekho
Lophelela ihubo, ehe!

Chorus

Lapha njalo sihlukana,
Kuyavam' izinyembezi,
Kodwa lapho sohlangana,
'Zinyembezi zosulwa iNkosi'.

Chorus

Mangabikho osalayo
Mhla 'bangcwele beyobizwa
Nxa iNkosi ivalayo,
Angabikho ojabhayo, qha!

Yek inhlanhla