Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Yek ihlanhla esinayo

Nxa sithol'ukubuthana
ENkosini,nezwi layo,
Namakholwa ethandana.

Thula manje,wenhliziyo!
Sengfun' ukulalela
Izwi leli elimiyo,
NgoMsindis'owangifela.

2 Sesibeka ngomthandazo,
ENkosini enomusa,
Lonk;usizi nenkathazo,
Yona iyasiphumuza.

3 La uJesu esitshela
Ngal'uthando olukhulu.
Wasihlenga,wasifela,
Usimela le phezulu.

4 Yizw'amanzi futhi athi;
Ngizobuya masinyane;
Asisazi isikhati;
Njalo masivuselane.

Yek ihlanhla esinayo