Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Wozani, Bantwana

1 WOZANI,bantwana!
Dumisani iNkosi,
Nimbabaze uJesu
Osenzele insindiso:
Uyena uqobo
Osinike umthombo
Wokuhlanza ukhona
Noma kungakukhulu.

Refrain
Hubanini,nina nonke,
Dumisani iNkosi!
Nimbabaze uJesu
Osenzele insindiso!

2 Noma sonakele.
Sibanjiwe ukhona,
Noma sesedukile,
Angathethelela konke.
Naye wethembisa
Labo abamthandayo
Uyakubakhulula
Kuze kube-phakade.Refrain

3 Nonke manethembe
ENkosini uJesu!
Nize kuye,nimkhethe,
Nimlandele,nijabule!
Nathi masimkhonze
Ngenhliziyo emhlope!
Masihambe ngamandla
Emikhondwei yekhe! Refrain

Wozani, Bantwana