Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Woza kweyami indlu

Tune: Baba oNgcwele, yizwa umntanakho

1. Woza kweyami inhliziy' eyize,
Konke okwami mawukulungise,
Thath' okukimi ukusebenzise,
O, Nkosi yami!

2. Othandekayo, mawungihambele,
Nans' inhliziyo, sengikuvulele
Ngingodingayo, ungigcwalisele,
O, Nkosi yami!

3. Mhla ngithokoza, Nkosi, ubekhona,
Nxa ngibongoza ngibanjiw' ukona,
Wongiduduza, ngom'sa wongi-gona,
O, Nkosi yami!

4. Mhla uzofika wehle emafwini,
Ngiyokwenyuka ngiy' ebukhosini,
Ngizokubuka khona ezulwini,
O, Nkosi yami!

Woza kweyami indlu