Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Wena ONgohluphekayo

1 Wena Ongohluphekayo,
Woza kimi!
Wena Oogotwesiweyo,
Woza kimi!
Li tabat' ijokwe lami,
MauThwal' umThwalo wami

.
2 Li tambil' ijokwe lami,
W'o/a kimi!
Ululan' umThwalo wami,
Woza kimi!
Ngitobile, funda kimi,
Nawe wo punyuzwa imi.

3nginomusa nobunene,
Woza kimi!
Nga kuthanda ekufeni,
Woza kimi!
Nga li Thwal' icala lakho,
Ngo yekel' izono zakho.

4 Ngo kupata emhlabeni,
Woza kimi!
Ngo kusiza ekufeni,
Woza kimi!
Emva wo busiswa nami
Embuswen' omkulu wami.

Wena ONgohluphekayo