Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Wangenzelan UJesu Na

1 WANGENZELAN' uJesu na?
Bheka,wehla ezulwini,
Washiy umbuso laphaya,
Ngize ngiye ebomini.

Refrain
UnguJesu,uguJesu,
INkosi ethandayo,
Ongiphe ifa laphaya,
Endaweni ekhanyayo.

2 Wagenzelani futhi na?
Wangikhipha ekoneni.
Wazuza into ngakho?Qha;
Waholelwa ekufeni.Refrain

3 UJesu uphi manje na?
Wenyukela ngaphezulu;
Uyobuyela futhi la
Ngobukhosi obukhulu.Refrain

4 Ngithini ngaye manje na?
Ngithi,uyangibusisa.
Ngombo'uqobo laphaya,
Naphakade ngomdumisa.Refrain

5 Ningamazi kanjani na?
Phedukani,nimlandele,
Angemale;'umuntu?Qha;
Sheshenini,nimamkelel Refrain

Wangenzelan UJesu Na