Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

WABAMPOFU

1 Izinyoni zinezindlu zazo
Lapo zingathokomala khona,
Nempungushe zinem'godi yazo,
Ziyabaleka kuyo zona.

2 Kodw'iNkosi yamakhosi,yona
Yayingenandawo yokuhlala;
Kwathi nxa ilanga selishona,
Wayeding'indawo yokulala.

3 Nom'abany'abantu sebelele
Ebusuku bonke emhlabeni,
Wafunyanwa ebathandazele
Ebusuku bonke entabeni.

5 Noma s'ngabampofu emhlabeni,
Sikhumbule ubumpofu bakhe;
Soduduzwa ngakho enhliz'weni,
Uyezwana nathi ngomsa wakhe.

WABAMPOFU