Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Vuthelani Icilongo

1 Vuthelani icilongo,
Nina, bantu bakhe,
Itilongo lezwi lakhe,
Li hlokomiseni.

2 Ma li hambe ivangeli
Elizweni lonke,
Li ze lamukelwe lona
Abakiti bonke.

3 Vuthelani icilongo,
Nina, bantu bakhe;
Mali zwiwe izwi lalo
Ngaba ngakali zwa.

4 Vuthelani icilongo,
Nina, bantu bakhe;
Mali hambe izwi lakhe
Ngokushesha konke.

5 Naz' izizwe ezi kude
Mazi lazi lona;
Zikonjiswe ko nguJesu,
Zimu tande yena.

Vuthelani Icilongo