Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Vusan' Umsindo Wentokozo

1 VUSAN' umsindo wentokozo,
We, mhlaba wonke, kuJehova;
Nikhonz' iNkosi ngokwethaba,
Zanini kuyo ngokuvuma.

2 Bhek', uJehova unguThixo;
Senziwe nguye thin' abantu;
Asizenzanga, singabakhe,
Izimvu zelidlelo lakhe.

3 Emasangweni anongena,
Nisemagumen' akhe, nina;
Nimbonge, nimbabaze, nithi,
Malibusisw' igama lakhe.

4 Ngokub ' iNkosi ilungile,
Nomusa wayo uphakhade;
Lihlezi iqiniso layo,
Ezizukulwaneni zonke.

Vusan' Umsindo Wentokozo