Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 rating, 1 votes)
Loading...

Vumani bethu

1. Vumani, bethu sohlabelela
ngeNkos' Ujesu, owasifela.
Ngehubo lethu simvume, he,
Size simbone ngamehlo le.

2. Wahlawulela elam' icala,
Nezono zami wayezithwala.
Ngothando olusimanga, he.
Wayengithanda ngimubi nje.

3. Noma ngimbona nokufa kwakhe,
La engifela ngothando lwakhe,
Kusekungathi ngiswele-ke
'Zilim' ezinkulungwane, he!

4. Nokub' ameva ngiwanyathela
Lapho ngihamba ngeyakh' indlela,
Angiwaniki, uJesu wam'.
Uzopholis' amanxeba am'.

5. Sengiyaphila ngezithembiso
Engiziphiwe, ziyiqiniso.
Zingeze zingijabhise, qha,
Ziqine kunezintaba la.

6. Ezweni lapha ngiyahlupheka,
Nabasezweni bayangihleka,
Bawungela umoya wam',
Ngokub' uJes' uligugu lam'.

7. Ngiphiwe la ngokudinga kwami,
Nasezulwini ilifa lami,
Sengiyabonga, ngothini na,
Ngenhlanhl' engak' engiphiwe la?

Vumani bethu